Vad är en sjöbegravning?

Kanske har du någon gång hört talas om en sjöbegravning och undrar vad det är? Kanske har en nära anhörig nyligen gått bort och lämnat önskemål om just en sådan? En sjöbegravning är precis som det låter, en begravning till sjöss, som har funnits länge och blivit allt mer populär igen. För att planera och anorna en är det enklast att vända sig till en begravningsbyrå för att få den hjälp dom behövs.

Sjöbegravning förr och idag

Den här typen av begravning har funnits i hundratals år men såg av naturliga skäl annorlunda ut förr. Då användes sjöbegravning främst när någon ombord på båtar eller fartyg avlidit, och man valde helt enkelt att låta kroppen sjunka till havets botten. Det ansågs vara ett bättre alternativ än att ha den liggandes ombord, kanske i flera veckor, innan man återigen såg land.

Idag ser det annorlunda ut och många önskar en sjöbegravning. I regel är det askan som sprids i vattnet och det kan man vilja av olika skäl. Dom flesta väljer en sjöbegravning för att anhöriga ska slippa ta hand om en gravplats men det kan också bero på att man har en speciell anknytning till havet, eller något helt annat.

Planera ceremonin

En sjöbegravning behöver planeras precis som vilken annan begravningsbyrå göteborg som helst och det är bra att ta hjälp från en begravningsbyrå. Ett dödsfall innebär mycket pappersarbete och det är just detta en begravningsbyrå ägnar en stor del åt. När man planerar en sjöbegravning är det även viktigt att fundera över hur och när ceremonin ska äga rum, eller om man ska ha en över huvud taget.

Ska det hållas en ”vanlig” begravningsceremoni, i till exempel ett kapell, där alla som vill får delta eller ska bara dom närmsta samlas för en mindre ceremoni i samband med att askan ska spridas? Fundera tillsammans med den begravningsbyrå som anlitats och be om tips och råd kring dom olika alternativen. Kroppen kommer hur som helst att kremeras och flyttas över till en urna så att den kan transporteras ut till sjöss och sjösättas.

Ansök om tillstånd

Förutom att det kan vara bra att anlita en begravningsbyrå som kan sköta allt det praktiska så krävs även ett tillstånd från länsstyrelsen för den som önskar sprida askan efter en avliden i havet. Självklart kan den begravningsbyrå man anlitat hjälpa till att skicka in ansökan samt dom dokument som behövs, bland annat en karta utmärkt med den plats där spridningen ska ske.

Det kan även vara bra att förbereda sig på att handläggningstiden för sådana ärenden hos Länsstyrelsen ofta är ganska lång. Det är inte ovanligt att det tar uppemot en månad innan allt är klart, och man får inte sprida askan före godkännande.

Sprid askan

När tillståndet från Länsstyrelsen är klart är det bara att sprida askan på den plats man bestämt. Detta kan man göra på egen hand eller tillsammans med den begravningsbyrå man har valt. Kanske vill man som tidigare nämnt hålla en kortare ceremoni med dom närmast sörjande med askan sprids i vattnet, och då kan byrån bistå med en begravningsförrättare.