Se över ditt tak så lever det längre

Att kontrollera taket och göra enkla åtgärder kan förlänga livslängden på ett tak betydligt. Dessutom kommer mindre skador upptäckas innan de blivit betydligt större.

Att ett tak har en livslängd på 40 år är bara en riktlinje. Det kan hålla betydligt längre förutsatt att man tar hand om det och det inte utsätts för stora påfrestningar.

En inspektion varje år är grunden. Är det takpannor är det viktigt att kontrollera om någon spruckit under vintermånaderna. Det är enkelt och billigt att byta ut en sprucken panna och man bör räkna med att någon går sönder varje år när taket når en viss ålder. Men det betyder ju inte att hela taket behöver läggas om.

Försök även att granska den papp som går att se. På papptak är det enkelt och vid tegeltak kan ett par pannor lyftas undan så att pappen kan granskas närmare. Ser den ut att ha sprickor eller håller den?

Oavsett material är det bra att ta bort mossa och lav. Det är inte farligt för varken plåt eller tegel men mossan kan stoppa upp väta och i längden påverka konstruktionen. Är det lite mossa kan det borstas bort med piasavakvast. Det finns även speciella medel som kan sprayas över taket om det är större mängd mossa.

Ännu en sak man bör tänka på är att ta bort kvistar och annat löst material som ligger på taket. Gör det under våren när snön smält bort och en takläggare stockholm kan plocka bort grenar från hösten. Framförallt för att vassa grenar kan skada taket och stoppa upp vatten som lättare kan söka sig ner i byggnationen.

Se även över hängrännor så att vattnet kan flöda fritt. Till hjälp finns speciella hängrännerensare om man inte kommer åt på annat sätt. Kolla även över stuprören så att inte något fastnat i dem och att vattnet inte leds in under byggnaden.

Ytterligare saker att göra en gång per år är att se över skorstenen så att inte fåglar byggt bo där. Kolla även på fogar och puts så att inte skorstenen behöver lagas. En skada på en skorsten kan sedan leda till en skada på taket. Andra platser att granska är genomföringar och vindsluckor.

Att anlita besiktningsman ger oberoende kontroll

Om du anar att taket har skador, eller av annan anledning vill göra besiktning, kan takläggare eller besiktningsman kontaktas. Fördelen med en besiktningsman är att dessa gör oberoende kontroller utan vinstintresse i att hitta eventuella fel. De kan därmed undersöka taket och ge instruktioner om vad som behöver utföras. Däremot utför de inte själva några uppdrag.

Underlaget som besiktningsmannen lämnar kan sedan ges till de takläggare som lämnar offert på uppdraget. På detta sätt får alla takläggare exakt samma information vilket i sin tur ligger till grund för en rättvis jämförelse av priset för arbetet.

Vid behov av renovering

Låt flera takläggare få lämna offert på arbetet som behöver utföras. Är det ett akut jobb kan provisorisk lösning skapas till att den stora renoveringen genomförs. Har du inte tillräckliga kunskaper bör du inte göra jobb på taket på egen hand. Låt en takläggare göra jobbet så sker det korrekt samtidigt som garanti lämnas på arbetet.