Så väljer du rätt begravningsbyrå

En begravningsbyrå finns till för att kunna hjälpa dig när sorgen är som allra störst. Det är aldrig en rolig uppgift att behöva leta upp och anlita en begravningsbyrå, eftersom det vanligtvis handlar om att en närstående har gått bort. I sorgeprocessen är det dock fortfarande en hel del praktiska saker som man som efterlevande eller närstående måste ta hand om. En av dessa uppgifter är att själva begravningen ska planeras, oavsett vilken metod man valt att använda sig av.

För att underlätta arbetet för dig själv i denna svåra tid kan du anlita en begravningsbyrå. En begravningsbyrå finns där för att hjälpa dig med sorgen, men ser också till att hantera alla de praktiska detaljer som måste ses över. Du måste själv ta kontakt med en begravningsbyrå Göteborg för att kunna få denna hjälp och de finns där för att stötta och hjälpa dig när allt känns svårt. Här är det dock viktigt att du väljer begravningsbyrå med omsorg. Det är lätt att man, mitt i sorgen, bara vill få uppgiften gjord och därför väljer den första bästa som man kommer över. Vi rekommenderar dock att du försöker att titta lite närmare på de byråer som finns omkring dig så att du kan jämföra priser och tjänster. Om du själv inte har ork att ta itu med uppgiften kanske du kan lämna över denna eller gå samman med en annan närstående för extra stöd. read more

Dags att flytta företaget – Flyttfirman ger hjälp

Vare sig företaget är stort eller mindre så kan det vara värt att anlita en flyttfirma som på ett proffsigt sätt ser till att verksamheten landar tryggt på den nya adressen. Som företag finns det ändå några saker som kan vara värda att tänka på innan flytten går.

Börja med att jämföra flyttfirmorna

Till att börja med behöver ni på företaget göra en inventering och se över vad som ska med till den nya adressen. Det kan finnas hyllor i ett förråd som inte ska flyttas eller kontorsmöbler som behöver bytas ut av praktiska skäl då de inte passar på nya stället. read more

Vad är en sjöbegravning?

Kanske har du någon gång hört talas om en sjöbegravning och undrar vad det är? Kanske har en nära anhörig nyligen gått bort och lämnat önskemål om just en sådan? En sjöbegravning är precis som det låter, en begravning till sjöss, som har funnits länge och blivit allt mer populär igen. För att planera och anorna en är det enklast att vända sig till en begravningsbyrå för att få den hjälp dom behövs.

Sjöbegravning förr och idag

Den här typen av begravning har funnits i hundratals år men såg av naturliga skäl annorlunda ut förr. Då användes sjöbegravning främst när någon ombord på båtar eller fartyg avlidit, och man valde helt enkelt att låta kroppen sjunka till havets botten. Det ansågs vara ett bättre alternativ än att ha den liggandes ombord, kanske i flera veckor, innan man återigen såg land. read more

Vem betalar för en begravning?

Döden kan komma plötsligt och för anhöriga som blir kvar kan ekonomiska frågor kring begravningen uppstå. Vad kostar det att anlita en begravningsbyrå och vem ska betala för den? Det finns vissa bestämmelser när det kommer till vem som bekostar en begravning och man kan få bra hjälp hos en begravningsbyrå med att räta ut eventuella frågetecken.

Begravningsavgifter täcker en del

Alla folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln in en begravningsavgift, även den som vakt att gå ur Svenska kyrkan. Denna täcker gravsättning och gravplats på en allmän kyrkogård i upp till 25 år. Den räcker även kostnader för lokal med eller utan religiösa symboler, samt transport av kistan till och från den vid ceremonitillfället. Även kremering ingår i begravningsavgiften. read more