Så väljer du rätt begravningsbyrå

En begravningsbyrå finns till för att kunna hjälpa dig när sorgen är som allra störst. Det är aldrig en rolig uppgift att behöva leta upp och anlita en begravningsbyrå, eftersom det vanligtvis handlar om att en närstående har gått bort. I sorgeprocessen är det dock fortfarande en hel del praktiska saker som man som efterlevande eller närstående måste ta hand om. En av dessa uppgifter är att själva begravningen ska planeras, oavsett vilken metod man valt att använda sig av.

För att underlätta arbetet för dig själv i denna svåra tid kan du anlita en begravningsbyrå. En begravningsbyrå finns där för att hjälpa dig med sorgen, men ser också till att hantera alla de praktiska detaljer som måste ses över. Du måste själv ta kontakt med en begravningsbyrå Göteborg för att kunna få denna hjälp och de finns där för att stötta och hjälpa dig när allt känns svårt. Här är det dock viktigt att du väljer begravningsbyrå med omsorg. Det är lätt att man, mitt i sorgen, bara vill få uppgiften gjord och därför väljer den första bästa som man kommer över. Vi rekommenderar dock att du försöker att titta lite närmare på de byråer som finns omkring dig så att du kan jämföra priser och tjänster. Om du själv inte har ork att ta itu med uppgiften kanske du kan lämna över denna eller gå samman med en annan närstående för extra stöd.

Tips för att välja rätt
Här nedan har vi samlat några bra tips som du kan använda dig av för att säkerställa att du känner dig trygg med den begravningsbyrå som du har valt.

1. Börja med att kolla upp vilka begravningsbyråer du har i ditt område eller i närområdet. Det bästa och enklaste är att använda sig av internet, men du kan också titta i telefonkataloger. Välj ut några som du tycker verkar intressanta och skapa en lista med dessa.

2. Majoriteten av alla begravningsbyråer tillhör någon form av organisation. Vill du använda dig av de största och vanligaste är det till exempel organisationerna SBF och Fonus som du ska leta efter. Vi rekommenderar dock att du inte utesluter fristående direkt. Kolla upp vilka alternativ som finns.

3. Du är inte ensam i sorgen, så ta hjälp av vänner och släktingar. Det kanske finns någon som har erfarenhet av begravningsbyråer sedan tidigare och därmed har någon som de kan rekommendera dig.

4. Välj ut några begravningsbyråer efter område och organisation och se till att ta dig tid att besöka dessa. Genom ett besök kan du känna av atmosfären så väl som få information om priser och tillvägagångssätt.

5. Du behöver själv fundera på vad du vill göra och vad du önskar att begravningsbyrån ska hjälpa till med. Det kan exempelvis handla om olika arrangemang eller valet av kista.

6. Se till att du får en skriftlig offert från begravningsbyrån. Offerten ska vara tydlig och detaljerad. Begravningen ska därefter planeras i detalj tillsammans med byrån så väl som med dig och glöm inte bort andra närstående som kanske vill vara delaktiga.