När sälja fakturor är bra

Det finns många tillfällen som ett företag kan behöva en skjuts i likviditeten. När det går bra och man anställer eller växer och köper in varor och tjänster är ett tillfälle. När det går dåligt och man behöver lösa upp kundreskontran för att frigöra likviditet på kort sikt är ett annat.

Vad är factoring?

Det första man tänker är ofta att man ska sälja fakturor för att lösa likviditeten. Ibland är det helt fel och man ska istället använda sig av factoring. Det innebär att istället för att sälja fakturor och lämna över kreditrisken till någon annan belånar du fina fakturor. Du lånar alltså pengar med betalningen genom fakturan som säkerhet för lånet.

När ni har tuffa marginaler

Självklart kan det vara en bra lösning att sälja fakturor men om du inte behöver momentet att bli av med kreditrisken är det onödigt att betala för det. Att sälja en kreditrisk är givetvis dyrare än att låna pengar med en faktura och en viss buffert som säkerhet.

Byggbranschen som exempel

Inom många branscher anses 10-20% vinstmarginal vara sunt men inom byggbranschen pratar man istället om stora volymer och 2-5% vinstmarginal. Det innebär att en kostnad på exempelvis 3-4% för att sälja fakturor är förödande för affärsmodellen. Att istället belåna fakturor, genom factoring, som kanske kostar hälften så mycket kan vara ett sätt att äta kakan och behålla den.

När du har dålig likviditetsplanering

Reklambranschen är en typisk bransch som lider av dålig likviditetsplanering. Inom industrin är det vanligt att du tillverkar och säljer till stora företag men du köper in av mindre företag. På det sättet kan du i vissa fall få ihop likviditeten genom att ställa krav på dina mindre underleverantörer.

När du köper av giganterna

Ett företag som till exempel sköter reklaminköp åt sina kunder kan hamna i en riktig rävsax. En kund kan komma på att de ska satsa 1 miljon på att köpa tv-reklam och har upphandlat alla mediaköp genom en reklambyrån.

Kredittider

Byrån kommer kanske vara tvungen att betala med 10 dagars kredittid till den som sänder tv-reklamen. Kunden som köpt reklamen betalar kanske till byrån på 30 dagar. Här blir det fel att sälja fakturor eftersom det bara handlar om att ligga ute med pengar i 20 dagar. Eftersom marginalerna även på mediaköp är små innebär det att man kan få ihop en lönsam finansiering genom att använda sig av factoring även här.