Vad gör en snickare? 

En snickare är en person som arbetar med snickeri, det vill säga hantverk i trä. Man brukar skilja på byggnadssnickeri (att bygga hus och andra byggnader och grövre träarbeten) som utförs av byggnadssnickare, finsnickeri (tillverkar möbler och utsmyckningar i trä) som utförs av finsnickare, maskinsnickeri (att exempelvis tillverka fönster, dörrar, köksinredning eller trappor) som utförs av maskinsnickare och båtsnickeri (att bygga och inreda båtar) som utförs av båtsnickare. 

Att utbilda sig till snickaresnickarenigöteborg.se

För att få kalla sig för snickare i Sverige måste man genomgå en viss utbildning. Först går man Bygg- och anläggningsprogrammet på en gymnasieskola, vilket tar tre år. Vill man istället bli finsnickare kan man gå Hantverksprogrammet på gymnasiet, vilket också tar tre år. Under utbildningen har man en hel del praktik. Hur mycket skiljer sig åt beroende på skola och program. Efter att man har tagit examen från gymnasiet arbetar man som lärling i två år innan man får avlägga ett yrkesteoretiskt prov, innan man är färdig med utbildningen. Man behöver själv som elev söka plats som lärling. Då får man ett yrkesbevis som träarbetare. Vill man specialisera sig inom något visst område kan man också göra det. Då måste man antingen arbeta några år inom det området eller gå en utbildning på yrkeshögskola. Till exempel kan man specialisera sig inom inrednings- eller möbelsnickeri. Om man valde en annan linje på gymnasiet än Bygg- och anläggning finns det även möjlighet att bli snickare på annan väg. Man kan då gå en motsvarande utbildning på komvux eller yrkeshögskola. Ytterligare en möjlighet är att göra hela utbildningen på distans medan man arbetar som lärling. 

Att arbeta som snickare 

Snickare är ett bristyrke i Sverige. Därför kan man förvänta sig att det är relativt enkelt att få ett jobb. Den genomsnittliga bruttolönen för en snickare i Sverige idag är 32 000 kronor. Att arbeta som snickare passar den som är händig och gillar att arbeta praktiskt med händerna. Det krävs mycket kreativitet och att man är lagd åt det tekniska hållet. Man behöver också tåla att arbeta med sådant som är slitigt, och ibland obekvämt. Om man arbetar utomhus, vilket framför allt byggnadssnickare gör, behöver man tåla väder och vind. Dessutom bör man tänka på att många som arbetar som snickare börjar jobba väldigt tidigt på morgonen. Då slutar man också lite tidigare på eftermiddagen. Vidare kan det vara bra att man har körkort, eftersom många snickare och andra hantverkare behöver köra med byggmaterial och verktyg till platsen där de ska arbeta. Man bör tycka om att arbeta i varierande miljöer, och med många olika människor.