Vem betalar för en begravning?

Döden kan komma plötsligt och för anhöriga som blir kvar kan ekonomiska frågor kring begravningen uppstå. Vad kostar det att anlita en begravningsbyrå och vem ska betala för den? Det finns vissa bestämmelser när det kommer till vem som bekostar en begravning och man kan få bra hjälp hos en begravningsbyrå med att räta ut eventuella frågetecken.

Begravningsavgifter täcker en del

Alla folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln in en begravningsavgift, även den som vakt att gå ur Svenska kyrkan. Denna täcker gravsättning och gravplats på en allmän kyrkogård i upp till 25 år. Den räcker även kostnader för lokal med eller utan religiösa symboler, samt transport av kistan till och från den vid ceremonitillfället. Även kremering ingår i begravningsavgiften.

Pengar från dödsboet

Dödsboets tillgångar är, förutom begravningsavgiften, det som bekostar den största delen av en begravning. Härifrån tas pengar för att täcka kostnader så som blomsterarrangemang, kista eller urna, dödsannons, musik, förtäring till minnesstunden samt arbetskostnaden hos den begravningsbyrå man anlitat.

Det kan alltså vara viktigt att man sätter sig ned och funderar på hur mycket pengar som finns att lägga på begravningen och hur den avlidne hade velat ha det. En begravning kan kosta från ett par tusenlappar upp till egentligen hur mycket som helst, beroende på utsmyckningar och andra tillval och det kan därför vara bra att begränsa sig.

Bidrag hos kommunen

Om det inte finns några tillgångar i dödsboet kan anhöriga vända sig till kommunen för att ansöka om ett ekonomiskt bistånd. Pengarna man får av kommunen ska räcka till en värdig begravning och man kanske inte kan räkna med att arrangera den precis efter dom önskemål som finns, utan man får hålla nere kostnaderna så gott det går. Hur stort bidraget är kan variera från kommun till kommun men det brukar ofta ligga runt ca 20 000 kronor.

Är man osäker på hur man ansöker så kan man få hjälp hos sin begravningsbyrå med det. Och skulle man få avslag kan man välja att överklaga till Länsstyrelsen.

Om anhörig vill betala

Det finns inget som säger att man som anhörig ska behöva skjuta till pengar vid en begravning men vill man till exempel bidra med vackra blommor eller något annat får man givetvis göra det om man vill, och om det är så att pengarna från dödsboet inte räcker till. Det är dock bra att veta att det inte är något tvång och att det är minst lika fint och värdigt med en enkel begravning utan ett överdåd av blommor och annat.